SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
konkurs`bo substantiv ~et, plur. ~n, best. plur. ~na kon·kurs|­bo·etegendom som för borgenärernas räkning tas om hand när en konkurs in­träffar ekon.konkursboet fort­sätter tills vidare att driva fabrikenäv. bildligtden av­gående regeringen lämnade ett konkursbo efter sigsedan 1859; 1965 i bildlig bemärkelse