SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
konservativ [kån´-el.-i´v] adjektiv ~t kon·serv·at·iv1som vill bevara det bestående admin.pol.psykol.MOTSATSantonym1radikal 2 föräldrarna var allt­för konservativa i hennes smaksärsk. i politiska samman­hangsom vill bevara rådande samhälls­förhållanden ett konservativt partiäv. om handling, å­skådning e.d.konservativa strömningarkonservativa idéerofta substantiveratde konservativa mot­arbetade rösträtts­reformensedan 1834av eng. conservative med samma betydelse; till konservera 2som und­viker operativa in­grepp vid sjuk­vård admin.bränn­skadan fick en konservativ behandlingsedan 1895