SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
konsol [-sål´el.-så´l] substantiv ~en ~er kon·sol·enfram­skjutande smalt stöd ut­gående från vägg e.d.; för gardin­stång, bok­hylla etc. tekn.JFRcohyponymvinkeljärn konsolbordkonsolskåpväggkonsoläv. om liknande an­ordning för större byggnads­konstruktionerkonsolbalkkonsolbrospel­konsol sedan 1874av fra. console med samma betydelse, till sole ’bjälke’