SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
konstate´rande substantiv ~t ~n kon·stat·er·and·etfast­läggande av ngt som ett faktum komm.ett kallt konstaterandeett torrt konstaterandeett konstaterande (SATS), ett konstaterande (av ngt/SATS)sedan 1925