SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
konstrue´ra verb ~de ~t kon·stru·er·ar1fram­bringa plan eller modell till ngt (och ev. ock­så med­verka vid färdig­ställandet) språkvet.tekn.JFRcohyponymtillverkacohyponymskapacohyponymrita 2 konstruera en brokonstruera en segel­båtkonstruera en kyl­anläggninghan konstruerade en klocka som ringde var tjugonde minutett knepigt konstruerat kassa­skåpäv. bildligtskapa ngt, med hjälp av standarddetaljer e.d. konstruera knepiga gåtorkonstruera en roman­intrigkonstruera ett kors­ordlivet är inte så konstruerat att o­lyckor kommer som straffspec. om att foga i­hop språkliga enheter till helheterhan hade svårt att konstruera en mening på franskaett verb som konstrueras med två objektspec. äv.skapa (o­känd form) ut­ifrån kända fakta språkvet.den konstruerade formen ”kmto’m” an­ses vara den ur­indoeuropeiska mot­svarigheten till ”hundra”konstruera ngtsedan 1716av lat. constru´ere ’samman­foga’; jfr destruera, instruera, struktur 2rita (geometrisk figur) med en­bart vissa tillåtna hjälp­medel vanligen passare och linjal mat.konstruera den om­skrivna cirkeln till triangelnkonstruera ngtsedan 1752Subst.:vbid1-213739konstruerande, vbid2-213739konstruering; konstruktion