SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
konstrue´rad adjektiv konstruerat kon·stru·er·adsom inte är upp­byggd på ett naturligt sätt och gör ett an­strängt in­tryck psykol.en konstruerad mot­sättningbokens miljöer verkar konstrueradehela resonemanget är lite konstrueratsedan 1907