SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
konstruktivis´m substantiv ~en kon·strukt·iv·ism·enen riktning in­om många vetenskaper och konst­yttringar t.ex. vetenskaps­teori, matematik, bild­konst och teater vetenskapl.social konstruktivismen riktning in­om samhälls­vetenskaperna som hävdar att verkligheten är socialt konstrueradden bärande tanken i social konstruktivism är att vi alla är sociala varelser sedan åtm. 1950