SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
konsumen`tförening substantiv ~en ~ar kon·sum·ent|­för·en·ing·enkooperativ samman­slutning med syfte att främja med­lemmarnas hus­hållning samh.JFRcohyponymkooperation sedan 1895