SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
konsumen`tkooperation substantiv ~en kon·sum·ent|­ko·op·er·at·ion·enekonomisk sam­verkan mellan konsumenter i föreningar, för billigare varor samh.äv. mer konkretkonsumentkooperationen kräver mer miljö­anpassade tvätt­medelsedan 1914