SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
konsumen`tombudsman substantiv ~nen konsumentombudsmän, best. plur. konsumentombudsmännen kon·sum·ent|­om·buds·mann·enKOofta best. f. sing. och med versal (titel för) person som är chef för Konsumentverket och an­svarar för konsument­upplysning, bevakning av före­tagens marknads­föring, hushållsekonomisk forskning m.m. samh.yrk.sedan 1971