SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
konsume´ra verb ~de ~t kon·sum·er·arförbruka af.handel.MOTSATSantonymproducera 1 vi kan i längden inte konsumera mer än vi producerarspec.äta eller dricka JFRcohyponymförtära 1 konsumera köttkonsumera alkoholäv. bildligtkonsumera kulturkonsumera ngtsedan 1660av lat. consu´mere ’förtära; förbruka’; jfr consommé, presumera Subst.:vbid1-214019konsumerande, vbid2-214019konsumering; konsumtion