SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kontrolluppgift [-rål`-] substantiv ~en ~er kont·roll|­upp·gift·enupp­gift från arbets­givare om ut­betald lön och dragen skatt under ett år som skickas till skatte­myndigheten och till den skatt­skyldiga personen in­för deklarationen ekon.kontrolluppgift (om ngn/ngt/SATS)sedan 1955