SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
korrelation [-∫o´n] substantiv ~en ~er kor·rel·at·ion·ensam­band mellan föränderliga storheter så att när den ena ökar, den an­dra antingen ökar el. minskar särsk. statist.statist.korrelationskoefficientpositiv korrelationstark korrelationnegativ korrelationforskningen har visat att det finns en direkt korrelation mellan rökning och lung­cancerkorrelation (mellan ngra), korrelation (med ngt)sedan 1823se korrelat