SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
korresponden´t substantiv ~en ~er kor·re·spond·ent·en1person som yrkesmässigt skriver (företags)brev arb.yrk.sedan 1871till korrespondera 2journalist som lämnar rapporter från annan (ofta ut­rikes) ort till läsare i hem­landet (eller hem­orten) m-med.yrk.krigskorrespondentutrikeskorrespondentradions korrespondent i Mellan­östernsedan 1840