SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
korståg [kårs`-] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en kors|­tåg·etett stort kristet krigs­företag mot den muslimska världen under medel­tiden officiellt för att åter­erövra Jerusalem histor.historia.mil.relig.äv. bildligtstor kampanj i (före­givet) gott syfte ibl. iron.korstågsandaett korståg mot narkotikanett korståg mot terrorismenett korståg (för/mot ngn/ngt)sedan 1772