SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kortison el. cortisoncortison [kårtiså´n] substantiv ~et kortis·on·et, cortis·on·etett hormon som an­vänds in­om medicinen för att mot­verka inflammationer, allergiska reaktioner m.m. med.kortisonbehandlingkortisonsprutakortison i större doser kan orsaka ben­skörhetsedan slutet av 1940-taletmodern bildn. till lat. cor´tex ’(binjure)bark’