SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1kring preposition 1med position i ring om­slutande ett el. flera före­mål e.d. NollJFRcohyponym2om 1cohyponym1omkring 1cohyponym2runtom husen kring torgethon lade sjalen kring axlarnaman hade gärdes­gårdar kring alla ägornaväxten slingrade sig kring stolpende slog sig ner kring bordetäv. betr. tidåren kring 1950äv. bildligt, spec.i an­knytning till kringjobbkringsnackupp­ståndelsen kring mötettankarna kretsade kring barnen och deras fram­tidspec. äv.ungefär en genomsnitts­hastighet kring 60vara om sig och kring sigse2om 1 sedan 1458Sex ekonomiska traktaterfornsv. kring; av sv. dial. kring ’krets; ring’; jfr omkring 2åt alla håll i det aktuella om­rådet NollJFRcohyponym1omkring 2 kanonkrevader ekade kring bergensedan 1584
2kring adverb åt alla håll in­om visst om­råde mindre brukl.NollJFRcohyponym2omkring 1cohyponym1runtom resa kring i världensedan 1430–50Konung Alexander