SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
krypte´ra verb ~de ~t krypt·er·aröver­föra (med­delande) till hemlig kod särsk. i militära samman­hang bok.mil.ordern måste krypteras innan den kan gå utkryptera ngtsedan åtm. 1940-taletSubst.:vbid1-219381krypterande, vbid2-219381kryptering