SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kryp´tisk adjektiv ~t krypt·iskytterst svår­begriplig om (språkligt) med­delande admin.komm.ett kryptiskt svaren kryptisk an­teckning i kantenhan blinkade kryptiskt till henne (adv.)sedan 1960av eng. cryptic med samma betydelse; jfr krypta