SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kryptogram´ substantiv ~met, plur. ~, best. plur. ~men krypto·gramm·etmed­delande eller text som över­förts till hemlig kod Nollibl. bildligt om o­begriplig text i all­mänhetmåste en modern dikt­samling vara ett kryptogram?sedan 1906till krypto- och grek. gramm´a ’tecken’