SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
krysta fram´ verb krystade krystat kryst·arföda fram med.krysta fram babynäv. bildligtlyckas åstad­komma ngt, vanligen efter stor an­strängning hon krystade fram en ur­säktkrysta fram ngn/ngt/SATSsedan 1771Subst.:vbid1-886259framkrystande, vbid2-886259framkrystning