SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kultu`rantropologi substantiv ~n kult·ur|­an·tropo·loginvetenskapen om kultur- och samhälls­typer och om människan som kultur- och samhälls­varelse allmän kultursamh.vetenskapl.SYN.synonymsocialantropologi JFRcohyponymetnograficohyponymetnologi sedan 1950