SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kultu`rartikel substantiv ~n kulturartiklar kult·ur|­art·ikl·artidnings­artikel med an­knytning till kultur­livet i vid mening allmän kulturm-med.en kulturartikel (om ngt/att+V/SATS)sedan 1944