SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kultu`rchock substantiv ~en ~er kult·ur|­chock·enchock som kan upp­stå vid möte mellan mycket o­likartade kulturer i förhållande till den man är van vid allmän kulturpsykol.JFRcohyponymkultur 1 hon fick en kulturchock när hon kom till Indienmånga av­hoppare från det forna Sovjetunionen fick en kulturchock vid mötet med väst­världensedan 1972