SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kulturell´ adjektiv ~t kult·ur·ell1som har att göra med andlig kultur admin.af.allmän kulturstaden är ett viktigt religiöst och kulturellt centrumsedan 18892som ut­märks av hög andlig kultur admin.allmän kultursesekultur 2 kulturella kretsaribl. skämts.ska vi vara lite kulturella och gå på teatern?sedan 19313som har att göra med seder och bruk admin.samh.minoriteternas o­lika kulturella mönstersedan 1929