SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kultu`rhuvudstad substantiv ~en el. vard. kulturhuvudstan, plur. kulturhuvudstäder kult·ur|­huvud·stad·eneuropeisk stad (med förnämliga kultur­traditioner) som ut­setts att under ett år vara skåde­plats för ett intensivt kultur­utbud som upp­märksammas i hela Europa allmän kulturgeogr.kulturhuvudstadsårWeimar blev kulturhuvudstad efter Stock­holmsedan 1990