SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1kursi´v adjektiv ~t kurs·iv1som känne­tecknas av att bok­stäver och an­dra tecken lutar åt höger om tryck­stil e.d. admin.bok.om man vill fram­häva något sär­skilt i texten kan man an­vända kursiv stilsedan 1796av fra. cursif med samma betydelse; av medeltidslat. cursi´vus ’löpande’; till kurs 2som (snabbt) fångar inne­hållet i stora drag men inte går in på detaljer om läsning e.d. admin.komm.JFRcohyponymöversiktlig kursiv läsningnågra av upp­satserna på litteratur­listan kan läsas kursivt (adv.)sedan 1848
2kursi´v substantiv ~en kurs·iv·entryck­stil som lutar åt höger och som särsk. an­vänds för att fram­häva ord i en text bok.den mening du just nu läser är skriven i kursivsedan 1654till 1kursiv