SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kursive´ra verb ~de ~t kurs·iv·er·arofta perf. part. skriva med kursiv stil bok.det är ofta lämpligt att kursivera citatkursivera ngtsedan 1880Subst.:vbid1-221007kursiverande, vbid2-221007kursivering