SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kurvatu´r substantiv ~en ~er kurv·at·ur·enbåg­formighet form.fingrarna följde bordets mjuka kurvaturäv. konkretböjt eller krökt parti av ngt sedan 1810av lat. curvatu´ra ’krökning’; till kurva