SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ku`va verb ~de ~t kuv·artvinga till under­kastelse komm.JFRcohyponymbesegracohyponymbetvingacohyponymkväsa rebellerna retirerade men kuvades aldrig riktigtäv.slå ner kuva ett upp­roräv. bildligtkuva sina lustarkuva ngn/ngtsedan 1734jfr no. kuva ’trycka ner; pressa samman’; trol. till sv., no. dial. kuv ’mindre hö­stack’ Subst.:vbid1-221242kuvande, vbid2-221242kuvning