SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kuvö`sföretag substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en kuv·ös|­före·taghelt ny­startat före­tag el. före­tag i vardande ekon.Silicon Valley är fullt med kuvösföretag och med nya före­tag som växt mycket snabbtsedan 2000efter eng. incubator company