SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kvadra´t substantiv ~en ~er kvadr·at·en1en regel­bunden fyr­sidig figur där alla vinklar är räta och alla sidor lika långa mat.JFRcohyponymkub 1 en kvadrat med sidan 5 cm har arean 25 cm2äv. om före­mål av ung. denna formfönstrens lysande kvadrateren upp­sågad kvadrat i isenibl. äv.kvadrat­meter en lägenhet på 80 kvadratsedan 1664av lat. quadra´tum med samma betydelse, till qua´drus ’fyr­kantig’; besl. med 1fyra; jfr även eskader, kader, skvadron 2produkt som upp­kommer när ett tal multipliceras med sig självt mat.JFRcohyponymkub 2cohyponymdignitet 1 kvadraten på 4 är 162 i kvadrat är 49 är en jämn kvadratäv. i förstärkande ut­tryckdet är van­sinne i kvadrat att köpa nu när priserna är som högstngt i kvadrat, kvadraten (på ngt)sedan 1584