SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kvalifice´rad adjektiv kvalificerat kvali·fic·er·adsom har (mer än) till­räckliga kunskaper och färdigheter in­om visst om­råde; om person admin.jur.samh.utstr.JFRcohyponymkompetent 1 kvalificerad personaläv. om före­teelsesom upp­fyller vissa högre krav kvalificerad under­visningkvalificerad sjuk­vårdforsknings­laboratoriets kvalificerade ut­rustningäv. om arbets­uppgift e.d.som kräver hög kompetens ett kvalificerat jobben kvalificerad upp­giftäv.väl­grundad, intelligent en kvalificerad gissningäv. som negativt förstärkande ut­tryckibl. skämts.det är kvalificerat nonsenshan är en kvalificerad idiotkvalificerad (för/till ngt), kvalificerad (att+V)kvalificerad majoritetsemajoritet sedan 1625