SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kva`rstad substantiv ~en ~er kvar|­stad·enprovisoriskt beslag­tagande av (en skuld­satt persons) egendom ekon.jur.JFRcohyponymbeslag 3cohyponymutsökning belägga ngt med kvarstadupp­häva kvarstadensedan 1402dombrev om kvarstad utfärdat av riddaren Erland Knutsson och lagmannen Karl Magnusson (Svenskt Diplomatarium)fornsv. qvarstaþer ’kvar­stående; dröjs­mål’; jfr 1stad 2