SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kän`sla substantiv ~n känslor kän·slan1knappast plur. (kroppslig) upp­levelse som upp­kommer av yttre eller inre förnimmelse psykol.smärtkänslaen känsla av tröttheten (krypande) känsla av o­behagäv. med ton­vikt på den direkta själsliga upp­levelsenJFRcohyponymkänsla 2 glädjekänslahemkänslaskräckkänslaen upp­livande känslaäv. om intensiv inre förnimmelse (ibl. av ngt före­stående)JFRcohyponymaning 1 förkänslahon hade en bestämd känsla av att något var på tokjag har en känsla av att hon är suräv. med bi­betydelse av talangJFRcohyponymsinne 1 hon har känsla för rytmen känsla (av ngt/att+V/SATS), känsla (för ngt)sedan 1615jfr fornsv. känsla ’kännedom; kunskap’; till känna 2ofta plur. personligt, naturligt och spontant upp­kommande sätt att värdera eller förhålla sig till ngn eller ngt som inte är resultat av tänkande psykol.JFRcohyponymkänsla 1cohyponymemotioncohyponymaffekt känsloengagemangkänslokallkänslolivkänslostormhan verkar inte ha några känslor i kroppenhon visar aldrig sina känslorbeskedet om samman­slagning mot­togs med blandade känslorsärsk. med tanke på kärlekhon hyser varma känslor för honomhans känslor för henne var inte besvaradeäv. ut­vidgat, spec. om engagerat själsligt förhållnings­sätt som ock­så bygger på efter­tankeJFRcohyponymattityd rättskänslasolidaritetskänslaspec. äv.mot­tagligt sinne ofta åt­följt av stor skicklighet han har känsla för Debussys musikvilken känsla för bollen!känslor (för ngn), känsla (för ngt/SATS)ömma känslorförälskelsehans ömma känslor för henne var inte besvarade sedan 1667