SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`ping substantiv ~en ~ar köp·ing·enmindre, småstadsliknande sam­hälle som urspr. hade vissa stads­rättigheter; nu­mera utan officiell status samh.JFRcohyponymby 1cohyponym1ort 1 sedan 1283 (i ort­namn)gåvobrev utfärdat av drottning Sofia till Skänninge kloster (Svenskt Diplomatarium)fornsv. köpunger ’handels­plats; stad; köping’; jfr isl. kaupangr med samma betydelse, till köpa och isl. -angr ’äng, gräs­bevuxen plats’