SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1labia´l adjektiv ~t labi·alsom har att göra med läpparna admin.med.labial herpesspec. om språk­ljudsom bildas med (den ena av) läpparna de tonande labiala konsonanterna b och msedan 1845bildn. till lat. lab´ium ’läpp’; jfr bilabial
2labia´l substantiv ~en ~er labi·al·enspråk­ljud som bildas med båda eller den ena av läpparna språkvet.SYN.synonymläppljud labialerna b och msedan 1748