SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
labialise´ra verb ~de ~t labi·al·is·er·arofta perf. part. ändra ljudvärde hos (språk­ljud) genom rundning av läpparna språkvet.sj-ljudet är ofta labialiserat i svenskanlabialisera ngtsedan 1885Subst.:vbid1-224777labialiserande, vbid2-224777labialisering