SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
la`na substantiv ~n lanor lan·an1ett fisk­redskap för ålfångst jakt.ållanasedan mitten av 1300-taletÖstgöta-Lagenfornsv. lan(a); trol. samma ord som sv. dial. lana ’för­stuga; mellangång (i ladu­gård)’ 2lanka vard.spel.sedan 1891ev. samma ord som sv. dial. lana ’stapel, hög’; identiskt med lana 1