SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
landsflyktig [lan`(d)s-] adjektiv ~t lands|­flykt·igsom tvingas fly från sitt hem­land admin.pol.äv.som tvingas leva utan­för sitt hem­land landsflyktiga an­hängare till den störtade presidentensedan 1484Josua bok, Domare bokenfornsv. lands flyktogher