SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
landsfogde [lan`(d)s-] substantiv ~n landsfogdar lands|­fogd·en(titel för) en statlig tjänste­man som fungerade som polis­chef och stats­åklagare i ett län histor.samh.yrk.sedan 1427handling med omnämnande av landsfogden Birghe Diækn i Närke (Skandinavien under unionstiden)fornsv. lands foghate