SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lansera [lanse´-el.laŋse´-] verb ~de ~t lans·er·arföra fram ngt nytt i visst samman­hang ekon.komm.JFRcohyponymintroducera 1 FN:s general­sekreterare lanserade idén om en sär­skild råd­givare för före­byggande av folk­mordspec.föra ut på marknaden med hjälp av reklam­kampanj e.d. hon lanserades som en ny Madonnaflera nya modeller lanserades på mässanlansera ngn/ngtsedan 1892av fra. lancer med samma betydelse, eg. ’slunga lans’; jfr lans Subst.:vbid1-226265lanserande, vbid2-226265lansering