SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lantmäteri´ substantiv ~et ~er lant|­mät·eri·etmätning och kart­läggning av jord­områden t.ex. vid av­styckning el. ägobyte lantmät.lantmäteriexamenlantmäteriförrättningäv. om kontor e.d. för dettaring till lantmäteriet i Norrtälje!lantmäteri (av ngt)sedan 1645