SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
la`sad adjektiv lasat las·adsom har anställnings­skydd och inte kan bli direkt av­skedad; om person som haft an­ställning under längre tid admin.arb.han blev lasad efter 12 månaders an­ställning under en treårs­periodsedan trol. 1980-taletinitial­ord, bildat till Lagen om anställnings­skydd