SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
la´ser substantiv ~n lasrar lasr·arapparat som alstrar och sänder ut laser­strålning och bl.a. an­vänds för avstånds­mätning el. för borrning och svetsning (på svår­åtkomliga ställen), vid fram­ställning av hologram el. vid tele­kommunikation tekn.JFRcohyponymmaser laserstrålerubinlasersedan 1961av eng. laser, initial­ord för light amplification by stimulated emission of radiation ’ljusförstärkning genom stimulerad ut­sändning av strålning’