SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
legend [-gen´d] substantiv ~en ~er leg·end·en1upp­bygglig berättelse om (främst) över­naturliga händelser i fram­stående religiös personlighets liv relig.sag.legendsamlinghelgonlegendmedeltidslegendlegenderna om aposteln Johannesäv. ngt ut­vidgatberättelse med över­naturliga in­slag legenden om stadens grundandeäv. ytterligare ut­vidgatupp­diktad historia, o­hållbar före­ställning dolkstötslegendlegenderna om den o­övervinnliga arménäv. om fram­stående person som är före­mål för myt­bildninghon är en levande legenden legend (om ngn/ngt/SATS)sedan ca 1540av medeltidslat. legen´da ’samling av helgon­berättelser’, till lat. leg´ere ’det som bör läsas’; jfr legio, lektion, lektor, lektyr 2inskription på mynt, medalj e.d. geogr.numism.äv.förklarande text till karta sedan 1782