SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
leka´mlig adjektiv ~t lekam·ligsom har att göra med (människo)kroppen och dess funktioner af.relig.JFRcohyponymkroppslig 1 den lekamliga lättjan är skadligförst före­drag och sedan supé, så­ledes både lekamlig och andlig spissärsk. i religiösa samman­hanghan fruktade inte den lekamliga dödensedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdingafornsv. likamliker