SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
le`kplats substantiv ~en ~er lek|­plats·en1av­gränsat om­råde med ut­rustning för lek spel.en liten lekplats med gungor och klätter­ställningäv. om om­råde som an­vänds för lek utan att vara av­sett för detbygg­arbetsplatsen var en farlig lekplatssedan ca 15802(visst, ofta år från år identiskt) om­råde där djur(hannar) leker zool.sedan ca 1730