SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lex´ikon substantiv ~et, plur. ~ äv. lexika, best. plur. ~en lex·ik·on·etförteckning över ett språks (viktigare) ord jämte ord­förklaringar på samma språk el. genom över­sättning till annat språk språkvet.JFRcohyponymordbokcohyponymordlistacohyponymencyklopedicohyponymglossariumcohyponymtesaurus ficklexikonsynonymlexikonett tysk-svenskt lexikonslå i lexikonett lexikon över de vanligaste främmande ordenvet du inte vad ordet betyder, så slå upp det i lexikonetäv.uppslags­bok konversationslexikonett biografiskt lexikonäv. om det ord­förråd som in­går i en språk­brukares all­männa språk­förmågaett lexikon (över ngt)sedan 1629av grek. lexikon´ (under­förstått bibli´on ’bok’), till lex´is ’ord; tal’, till leg´ein ’tala; samla; räkna upp’