SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
li`kartad adjektiv likartat lik·art·adsom har liknande egenskaper admin.JFRcohyponymenahandacohyponymenhetligcohyponymensartad förhållandena är likartade i de nordiska ländernalikartad med ngn/ngt, ngra är likartadesedan 1786